Gratitude to Norwegian Supporters
By  Emnetu Tesfay


 
 

 

 

Kjære venner

Anledningen for dagens samling er for å hilse og takke våre norske venner som har stottet Eritrea under den lange frigjoringskampen.  Jeg må innrømme at vi Eritreere ble passive etter Eritrea ble selvstendig.  Vi burde fortsatte kontakten med våre norske venner for å oppdatere dem om utviklingen i Eritrea,  det vare seg kulturelt, politisk, økonomisk eller sosialt. Jeg vil derfor takke den eritreiske foreningen for å ha tatt dette initiativet.  Bedre sent enn aldri. 

Jeg har egently ikke noe mer å si, men jeg vil gjerne presentere herr Alf Lejon som mange av dere husker var aktiv under frigjøringskampen.  Alf som forman for Norsk-Eritreaske Felleskomitte i Stavanger har gjørt fremragende innsats i å informere nordmen om Eritreas kamp for selvstendighet.  Alf har også deltatt som observatør under folkavstemningen som ble holdt i Stavanger.

 Jeg vil nå be Alf om å presentere våre norske venner som er her i denne salen. 

 Jeg vil nå be våre norske venner som har møtt opp i dag til å presentere seg selv.

 NRK på søndagsrevying


Last updated: 13.03.2011 © Emnetu